برای راه های که نرفته ام

دلتنگ نیستم 

برای راه های  رفته هم 

پشیمان نیستم   

ولی دلتنگ ادم های هستم

که جا گذاشته ام 

و دلتنگ خودم که جا مانده ام ........

ترانه ت

۱۰/۴/۹۴

 

[ پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 2:6 ] [ ترانه ت ] [ ]

تنه‍ای

راهم را گم کرده ام   

و در پیله خودمیسوزم 

اینجا که دیگر خبری از پروانه شدن نیست 

و تنهای است تنهای است. تنهای .......

 

ترانه ت

۱۰/۴/۹۴

 

[ پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 1:59 ] [ ترانه ت ] [ ]

نقاشی های بسیار زیبا از Vladimir Volegovas


[ سه شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۳ ] [ 15:59 ] [ ترانه ت ] [ ]

 

[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 19:40 ] [ ترانه ت ] [ ]

این  عکس چه حس خوبی داره

 

ارامش  حتی  تو  این  ارتفاع  هم حس میشه

..............

ترانه ت

19/1/93

 

[ سه شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 21:8 ] [ ترانه ت ] [ ]


[ یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 14:44 ] [ ترانه ت ] [ ][ جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ ] [ 15:1 ] [ ترانه ت ] [ ]

کاش

کاش هر دو به قول ها یمان عمل می کردیم

من برایت اب نبات چوبی می خریدم

تو برایم حلقه برلیان ؟

تو طعم عشق را میچشیدی

و من طعم تعلق ....

92/6/7

ترانه ت[ پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 17:50 ] [ ترانه ت ] [ ]


راهی

که به تو ختم  نشه

بن بسته

ومن در بن بست ترین

راه دنیا

به تو می اندیشم.....

ترانه  ت


92/3/31
[ جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:18 ] [ ترانه ت ] [ ][ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:25 ] [ ترانه ت ] [ ]