این  عکس چه حس خوبی داره

 

ارامش  حتی  تو  این  ارتفاع  هم حس میشه

..............

ترانه ت

19/1/93

 

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 21:8 ] [ ترانه ت ] [ ]


[ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 ] [ 14:44 ] [ ترانه ت ] [ ][ جمعه بیست و ششم مهر 1392 ] [ 15:1 ] [ ترانه ت ] [ ]

کاش

کاش هر دو به قول ها یمان عمل می کردیم

من برایت اب نبات چوبی می خریدم

تو برایم حلقه برلیان ؟

تو طعم عشق را میچشیدی

و من طعم تعلق ....

92/6/7

ترانه ت[ پنجشنبه هفتم شهریور 1392 ] [ 17:50 ] [ ترانه ت ] [ ]


راهی

که به تو ختم  نشه

بن بسته

ومن در بن بست ترین

راه دنیا

به تو می اندیشم.....

ترانه  ت


92/3/31
[ جمعه سی و یکم خرداد 1392 ] [ 17:18 ] [ ترانه ت ] [ ][ دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 ] [ 14:25 ] [ ترانه ت ] [ ]

وقتی خورشید نداری


وقتی  خورشید  نداری

به نور شمع قانع میشی

و در حسرت خورشید میسوزی

ترانه ت

92/3/11

[ جمعه دهم خرداد 1392 ] [ 16:32 ] [ ترانه ت ] [ ]


1


[ جمعه دهم خرداد 1392 ] [ 16:4 ] [ ترانه ت ] [ ]


مثل یه ستاره

تو شبای  دلگیر

که با هاش درد و دل میکنیم

هم انقدر  دور هم انقدر نزدیک

ترانه ت

92/2/26

[ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392 ] [ 15:33 ] [ ترانه ت ] [ ]

باور کن عشق بود ........تو

تنها کسی بودی

که دلتنگش شدم

بخاطرش گریستم

قلبم از نبودش درد گرفت

احساسم  بخاطرش زنده شد

زندگیم دچار تردید شد

و دلم چه تهی از همه بودن ها

ولی این همه احساس 

از عشق بود

باور کن عشق بود ........

ترانه ت 

92/2/19[ پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 17:30 ] [ ترانه ت ] [ ]